Efter mere end 15 års tilstedeværelse på nettet har vi valgt at lukke hjemmesiden ned.

Vi har igennem længere tid oplevet et kraftigt dalende besøgstal og aktivitetsniveau på forumet, hvilket har fået os til at indse, at der ikke længere er et behov for helicrew.dk som kommunikationsplatform.

Tusind tak til alle brugerne for jeres opbakning til forumet! Det har været nogle gode og sjove år, hvor vi har set masser af gode debatter og ikke mindst deling af viden og information mellem brugerne.

Vi vil fremover fokusere på at videreføre Helicrew på Facebook, hvor det vil være muligt at netværke og dele information m.v.

Tak for nu og god vind fremover!
Thorkil, Martin, Martin og Thomas